logo

19 Şubat 2017

Belgeler

 

ÇATALCA’DA  OSMANLI İZLERİ

 

Osmanlı belgeleri ilk arşivi Osmanlının başkenti Bursa’da idi.(1402)Timur’un Anadolu’yu istilasında yakıldığı bilinmekte.1520 tarihine kadar Fatih devrinden Kanuni devrine kadar çok az defter ve belge Osmanlı arşivlerine intikal etmiştir. İstanbul fethinden sonra Yedikule, Topkapı Sarayı arşivlerin muhafazası için kullanılan mekanlardır.1876 yılına kadar Topkapı Sarayında muhafaza edilen belgelerin Topkapı Sarayına sığmaması, savaş sırasında işgal yıllarında sandukalar içinde on binlerce belge yurdun güvenli bölgelerine kaçırılarak korundu. Cumhuriyetle birlikte korunan belgeler tasnif işlemlerine başlanarak araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.1931 yılında büyük bir ihmalle 30-60 ton belge gaflet ile Bulgaristan’a hurda kağıt olarak satılması ülkede büyük yankı uyandırmıştı. Oktay Güldüren Osmanlı Arşivlerine girerek akademisyenler ve okutmanlar ile kurduğu dostluk köprüleri ile   büyük yardımlar almıştır.

2000-2009 yılları arası 900 adet kataloglardan, yaklaşık 14 500 belge taranarak 1650 tane Çatalca ile ilgili belge bulunmuş arşivlenmiştir. Bu çalışmalarda Çatalca ile ilgili 250 defter arşivlenmiştir.

 

Osmanlı idari yapısı içinde kazaların üzerinde sancaklar ve eyaletler yer almaktadır. Çatalca Osmanlı zamanı bazı dönem sancak olarak idari yapısı içinde yer almıştır. İstanbul ile Edirne yol güzergahı üzerinde olması sebebi ile Çatalca’yı Osmanlı Devletinde önemli bir merkez kılmıştır..

 

(1301 senesi itibarıyla İstanbul merkez sancağı ile İzmit ve Çatalca sancakları maaşat-ı zatiye, yurtluk ve ocaklık, tekke taamiyesi, camii ve hayrat-ı saire vezaifi ve devair-i şeriye ve maliye maaş ve masrafları olarak vaz edilen tahsisat ve fazla veya noksanları ve bunların icmal-ı umumiyelerine dair alel-müfredat tanzim edilen masarifat-ı bütçe defteri.BOA MAD.d..14511)

 

(Edirne, Hüdavendigâr, Yanya, Aydın, vilâyetleri, Çatalca ve Biga sancaklarının tahsilât ve irsalatlını havi defter.BOA-ML.d..1541 )

 

Çatalca Osmanlı Devletinin ambarı, mezbahası, mandırası olurken Padişahların avlağı olmuştur. Çatalca İstanbul ve Edirne güzergahı üzerinde bulunması sebebi ile Osmanlı Padişahların sık,sık dinlenmeye, avlanmaya geldikleri küçük bir şehir,Osmanlı Padişahların uğrak yeri olunca önemi artmış Çatalca’da Osmanlı Padişahları ve sultanları saraylar, has bahçeler, çeşmeler, hamamlar yaptırarak, kurdukları vakıflarla koruma altına almışlardır.

Çatalca’da bulunan Sultan II. Bayezid Han Camii,Mektebi,Hamamı,ve türbesi Evkafı-nın keşf-i sanisi BOA-EV.d-1323-30497

 

Çatalca’da bulunan Fatih Sultan Mehmet Han Evkafı, Bezmialem Valide Sultan Evkafı, Silivri’de Sultan Bayezit Han Evkafı ve defterde isimleri olan diğer vakıfların varidat miktarları. BOA-EV.d/ 26952

 

 

 

Share
185 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

9+3 = ?

Google Analytics Yandex Merica