logo

reklam
26 Mart 2017

Çadosk Bisiklet Gurubundan,Şehitlerimiz Anısına

ÇATALCA DOĞAL ÇEVRE VE DOĞA SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ

ÇATALCA DOĞAL ÇEVRE VE DOĞA SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ.
Dernek adının kısa yazılışı ÇADOSK’dur.
• DERNEĞİN MERKEZİ :Ferhatpaşa Mah. Cumhuriyet Cad. Altıngözler İş Hanı No:36 Çatalca
• DERNEĞİN RENGİ      : Turuncu-Turkuaz-Mor
• DERNEĞİN AMBLEMİ: Çatalca Doğasında oluşan  Gökkuşağının altında  1’den 101’e spor yapan insan figürüdür. Derneğin amblemi, Yönetim Kurulunun izni olmadan üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz. Derneğin şubesi yoktur

DERNEĞİN AMACI:
Doğa severliğini yaygınlaştırmak, tanıtmak, sevdirmek ve doğal çevreyi korumak böylece çevre bilincini oluşturmak.

Doğada ve doğal ortamda bir malzeme yardımıyla veya malzemesiz yapılan sporların tümü olan Doğa Sporlarını ( Dağcılık, Doğa Yürüyüşü, Kuzey yürüyüşü, Kaya tırmanışı, Ağaç tırmanışı, mağaracılık, Kanyon geçişi, Oryantiring, Ata binme, Bisiklet, Dağ bisikleti, Atv, Arazi taşıtı ile gezinme, Kayak, Tur kayağı, Çim kayağı, Kay kay, Base Jumping, İzcilik, Satranç, Avcılık, Atıcılık, Safari, Kuş ve yabanıl hayat gözlemi, Doğa fotoğrafçılığı, Yamaç paraşütü, Balonla gezme, model uçak uçurtma, Uçurtma uçurma, Kanoculuk, ve Su sporları, Rafting, Yüzme, Paletli yüzme, Sualtı dalıcılığı, Yelken, Kürek, Rüzgar sörfü, Su botları, Su kayağı, Balık avlama v.b.) tanıtıp geliştirmek. Üyelerin ve 1’den 101’e her yaş grubundan insanların spora ve doğa sporlarına katılmasını sağlamak.

Çatalca’nın doğal çevresini korurken Doğa Sporlarının yapılabilecek olanlarını tanıtmak bu sayede bölge turizmine katkıda bulunmak. Çatalcayı cazibe merkezi haline getirmek.

Üyeler arasında sevgi, kardeşlik ve dayanışmayı güçlendirmek.

ÇALIŞMA KONULARI:

Derneğimiz, 5253 sayılı Dernekler Yasasının, spor kulüpleri ile ilgili faaliyetlerini düzenleyen 14. maddesindeki hükümler çerçevesinde faaliyet gösterir. Dernek bu amaçlar doğrultusunda ilgili mercilerden izin almak koşulu ile dağcılık, doğa yürüyüşleri, oryantiring faaliyetleri ve her türlü doğa sporlarını organize eder, üyeleri bu spor dallarına kazandırabilmek için seminerler, paneller düzenler kurslar verir, yarışmalar düzenler ve düzenlenen yarışmalara katılmalarını teşvik eder. Sergiler açar, slayt, film gibi görsel eğitim araçları kullanır.

Üyelerinin bilgi ve becerilerini artırmak için yabancı ülke sporcu, yönetici, teknik adamları ile iletişim kurar, ülkemize gelen yabancı sporcuların dağcılık ve doğa sporları alanında karşılaşacağı her türlü problemde rehberlik ve yardımcı rehberlik düzeyinde yardımda bulunur.

Arama Kurtarma Birimi oluşturularak doğa sporlarında, doğal afetlerde ve trafik kazalarında arama kurtarma yapacak birimin çalışmalarını teknik araç ve gereç yönünden organize eder, eğitir, sevk ve idare eder.

Çatalca’nın doğal çevresi, doğal güzellikleri ve doğa sporları ile ilgili belge, harita, dergi, kitap, slayt, film gibi dokümanların arşivini oluşturur ve bunları üyelerinin faydalanmasına sunar. Doğal çevreyi, doğal güzellikleri ve Doğa Sporlarını tanıtmak, kulüp faaliyetlerini duyurmak ve üyeler arasında haberleşmeyi sağlamak amacıyla dergi, bülten, gazete, broşür gibi eğitici yayınlar çıkarır, İnternet ortamını kullanır.

Çatalca’nın doğal alanları için tehlike oluşturan maden sahalarının, kum ocaklarının ve taş ocaklarının doğaya zarar vermesini önlemek amacıyla çalışmalar yapar. Piknik alanlarının doğal çevreyle uyumlu hale getirilmesi yönünde faaliyetlerde bulunur.

Doğaya atılan kimyasal, plastik, sanayi atıklarına, tarımsal faaliyetlerin neden olabileceği çevre ve toprak kirliliğine karşı paydaşlarla ortak çalışmalar yürütür, proje hazırlar uygun projelere katılır. Her türlü çevre kirliliğine karşı önlemler alır.

Doğa Gönüllüleri ve çevre dostu projelerine destek verir.

Doğanın güzelleşmesine yardımcı olan ve katkı sağlayan kurum, kuruluş ve kişileri teşvik etmek amacıyla çeşitli ödüller verebilir.

Çatalca’nın doğal yaşam alanlarını belirler, yabanıl hayatın sürdürülmesi ve doğal dengenin bozulmaması için çalışmalar yapar. Yabanıl hayatın zora düştüğü durumlarda (afetler, ağır kış şartları vb.) beslenme ve barınmalarına yardımcı olur.

İnsan hayatı ve doğal çevre için büyük tehlike arz eden sigara ve benzeri kötü alışkanlıklarla mücadele eder.

Dernek üyelerinden muhtaç durumda olanlar ile Doğa Sporu yaparken hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerine maddi ve manevi yardımlarda bulunur.

ÇALIŞMA BİÇİMİ:

Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için;

.Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder.

.Yeni üyelerin alınmasına ve onursal üye kazanılmasına çaba harcar.

. Dernek içinde oluşturulacak çalışma grupları, komiteler yada uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme ve etütler yapar, öneri ve dilekleri saptar.

.Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur. Yurt içinden ve yurt dışından yardım kabul eder. Koşullu yada koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir.

Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir.

.Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.

.Üyeler arasında arasın da beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar.

.Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurar, federasyon kurar, veya kurulu bir federasyona katılabilir. Derneklerin izin verdiği tesisleri kurar.

.Uluslararası faaliyetlerde bulunabilir, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olabilir, bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapabilir.

.Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere Kamu Kurum ve Kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütülebilir.

.Dernek çalışma amaç ve kapsamı içinde genel kurulun yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararı ile taşınmaz malları satın alır, kiralar ve satar, taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaat ile tadilat ve tamirat yaptırabilir. Edindikleri taşınmazları tapuya tescilinden itibaren bir otuz gün içerisinde mülki amirliğe bildirmekle yükümlüdür.

.Çalışma konuları ile ilgili toplantı, temsil, festival ve gösteriler ile üyelerinin bilgi, görgü ve deneyimlerinin artmasını sağlayacak geziler düzenler ve başka kurum. Kuruluş ve kişilerce düzenlenmiş olanlara katılır.

.Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

.Derneğin amacı ile ilgili bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer derneklerle veya sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturabilir.Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir..Amaç ve çalışma konularına yönelik gerekli diğer çalışmaları yapar.

Çadosk bisiklet gurubu,şehitlerimiz anısına Alaiye ziyaretlerini yapmış ve günün anlam ve önemini anlatan metni Alaiye şehitliğinde katılan bisiklet gurupları ile paylaşmıştır.

Çatalca Kaymakamlığı,Çatalca Belediyesi,Çekmece Belediyesi,Çekmece Bisiklet kulübü ile organize ettiğimiz Alaiye ve Çanakkale şehitleri anma bisiklet turuna katılan, Esenyurt bisiklet gurubuna,Yeditepe bisiklet gurubuna K.Çekmece bisiklet gurubuna,Kıraç bisiklet gurubuna ve bireysel katılan bisiklet severlere ve Çatalca Kaymakamımız İnci BECEL’e ,Belediye Başkanımız Cem KARA ve başkan yardımcımız Ufuk AKIN,a kültür müdürümüz Ramazan ILGIN’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Çadosk Yönetim Kurulu.

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » »
Share
330 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

9+8 = ?

Google Analytics Yandex Merica