logo

13 Kasım 2018

Çatalcada yerel Seçimler / 2019-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çatalcada yerel Seçimler

Osmanlı şehirlerinde yerel hizmetlerdeki yetki ve fonksiyonların birden fazla otoriteye ve kurum arasında paylaşıldığı bir yapı vardır.Bu paylaşmanın tarafların kadı,muhtesip,subaşı,mimarbaşı,İmam vb görevleri ile vakıf, lonca,cemaat örgütlenmeleri ve mahalle yönetimleri gibi sivil organizasyonlardan oluşturuyordu. Şehirlerdeki temel yöneticilerden biri  olan kadı, yargı fonksiyonları yanında mülki ve beledi alanda da önemli yetkilere sahipti. İstanbul’daki yerel hizmetler alanında yaşanan problemlere çözüm getirmek amacıyla 16-Ağustos-1855 tarihinde İntisap Nezaretini kaldırılarak’’Şehremaneti’’ adıyla bir kurum oluşturuldu.Meclis-i Ali-i Tanzimat mazbatasında,oluşturulan kurumun şehir halkı için gerekli eşya ve yiyecek maddelerinin temini,pazar yeri ve mahallerin temizlik ve düzeninin sağlanması fiyatların kontrolü gibi temel konularda sorumlu olacağı belirtiliyordu.

Şehremaneti, Şehremini ve Şehir Meclisi adında iki organa sahip olarak kuruldu. İstanbul’un yerel hizmetler alanında yaşadığı problemler ve çözümü yönündeki girişimlerin oluşturduğu ortamda Osmanlı Belediyesi kavramı da şekilleniyordu.. (İlber Ortaylı-Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devletinde Kadı –Ankara-Turhan-1994 ss26-29) 2-(Ahmet Lütfi Efendi Tarihi-s)

 

16 Ağustos 1855 tarihli Takvim-i Vekayi‟de yayımlanan resmî tebliğe göre, “Dersaadet ve Bilad-ı Selase‟de (Eyüp ve Çekmeceler ile Çatalca ve Silivri) şehremaneti unvanıyla bir memuriyet-i cedide yapılması ve icap edenlerden mürekkep bir şehir meclisi kurulması” öngörülüyor; aynı zamanda o güne kadar şehir hizmetlerini yürütmekte olan İhtisap Nezareti lağvediliyordu. Şehremaneti Nizamnamesi, İstanbul halkının temel ihtiyaç maddelerini sağlamak; narhı düzenlemek; yol ve kaldırımları yapmak; kentin temizlik işlerine bakmak; çarşı ve pazarları denetlemek ve önceden İhtisab Nezareti tarafından toplanan devlet vergi ve resimlerini hazine adına toplamak görevlerini

şehremanetine veriyordu. Şehremaneti şehremini (başkan), şehir meclisi ve komisyondan oluşuyordu. Şehremini, İstanbul‟da oturan her sınıf Osmanlı‟dan temayüz etmiş esnaftan oluşan 12 kişilik şehir meclisine başkanlık yapıyordu. Padişah tarafından göreve atanan şehremini, aynı zamanda Meclis-i Vâlâ‟nın da doğal üyesi vasfına sahipti.Devlet Arşivi,.Tarih: 04.06.1862.

 

Teşkil, fesih, belediye; Dersaadet Belediye Kanunu; Beykoz; Adalar; Makriköy (Bakırköy); Ömerli; Küçükçekmece; Kemerburgaz; Fener; Şile; Kartal; Gebze; İzmid; Çatalca  H-24-09-1326

 

Not

Fotoğraflar ve belgeler Oktay Güldüren Arşivinden izinsiz hiçbir yerde kullanılamaz.

 

 

 

 

Share
135 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

1+10 = ?

Google Analytics Yandex Merica