logo

reklam

Çatalca’yı oluşturan göçmenlerin tapu kayıtlarına dayalı analizi.

Çatalca’yı oluşturan göçmenlerin tapu kayıtlarına dayalı analizi.

1877-1878 Osmanlı Rus savaşı. Slav toplumlarını birleştirmek amacıyla Çar’ın Türklere saldırışı. Doğudan Erzurum,batıdan Edirne’nin istila edilişi.

Balkanların Izadıl kasabasından yola çıkan 56 hanelik kafile Haskova, Plovdiv Starozayora, Şumen, Rusçuk üzerinden sonu gelmez çileleri aşarak Çatalcaya girdiler. Yol boyunca diz boyu kar üstünde gömülmemiş çocuk cesetleri ile karşılaşmışlardı. Dehşetengiz bir çileden geçmişlerdi.

Kafile, Rum mahallesini geçerek, İslam mahallesine girdi. Yol boyunca onları Müslüman halk karşıladı. Tren istasyonundan sonra doğuya doğru gerçek bir ovanın başladığı dümdüz bir kara parçası görülüyordu. O gün bu gün Türkiye haritasında buraya Çadırtepe deniyordu. Yani beylik çayırları… Bu büyük göçten 35 sene sonra Balkan Harbi başlayacak, burası Bulgar ordularına mezar olacaktı.

Hamam önü Meydanında toplanmışlardı. Kafilenin en yaşlı insanı Mutiş Bekir, Başını Köse İsmail’in omuzuna yaslamış, kalbindeki saadetin sonsuzluğu gözlerini yaşartmıştı. Karşı yamaçta ulu meşeler, göz alan bir sarılıkla sıralanmışlardı. Rüzgâr gökteki güneşe rağmen tek tük kar taneleri savuruyordu.

 

Bu bağ- bahçe cenneti Çatalca İdi.

 

“ Muhacirin komisyonu alisi birinci azalığının 26 Temmuz 1322 tarih ve 254 numaralı emirnamei alisi ve meçlisi idarei Livanın (Sancak) 3-4 Ağustos 1322 tarih ve 413 numaralı kararı ve erbabı mucubince  meceddeden ve meccanen verilmiştir. “ denen toprak dağıtımında liste söyle oluşturulmuştur:

 • Salih oğlu Hoca Ahmet Efendi… Kasabanın eğitim müdürü. Son mirasçısı Levent Arda.
 • Halil oğlu ali çavuş.( Torunlarından Ahmet Duran Hamam önünde, Sabri Örgüt Kalfa köyde oturur.)
 • 3-Veli oğlu nalbant Yusuf.( Nalbant Mehmet ile kardeş oldukları tahmin ediliyor. Belge yok.)
 • Hüseyin oğlu kavas Mehmet.———–
 • Veli oğlu Yaşar Efendi.————-
 • Mahmut Oğlu Nalbant Mehmet.(Çatalcadan Hıssı soyadı taşıyanlar ve Eskişehir’de gar şefi Mehmet Tüzün’ün Fındıklı soyadını taşıyan torunları)
 • Veli oğlu Molla Yakup.———
 • Apti oğlu Hacı Mahmut Ağa.(Hamam Önü Hacı Mahmut Çeşmesini yaptıran kişi. Oğlu mahmut ve kardeşi Ferhat Paşa İlkokulundan rahmetli öğretmenimiz -Leylek- lakaplı Mustafa güner ve Sırrı kızı eczacı Oyanın taifesi.)
 • Hacı Mehmet oğlu Halil ağa.—————
 • Ali oğlu Beyazıt. ————–
 • Hüseyin oğlu Zeynel.————–
 • Hasan oğlu Süleyman çavuş.————–
 • Süleyman oğlu Kerim. ————-
 • Süleyman oğlu Ahmet. —————-
 • Süleyman oğlu Korucu Ahmet.(Korucu Rasim’in yeğenleri söz konusudur.)
 • Süleyman oğlu Hacı Ahmet.—————-
 • Hasan oğlu Ali Onbaşı.—————–
 • Hasan oğlu süvari Mustafa Çavuş.————-
 • Hasan oğlu Piyade Mustafa çavuş.(Çatalca Şimşek, Atak, Akçan, Kurner, Etem, Koç, Ve beştaş soyadları varistir.)
 • Mehmet Ağa.————-
 • Mehmet kızı Fatma.——–
 • Ali oğlu Recep.———-
 • Topaç Recep.( Hüdaverdi topaç Beylik Düzünde kızlarının yanında, diğer yarısından fazlası İsviçre vatandaşlığına geçmiş, Büyükelçi düzeyinde çalışmalar yapan bir sülale.)
 • İsmail efendi.————-
 • Mülazım Hacı Mehmet Efendi. (Kamuran, Mehmet ve çetin Uysal taifesi.)
 • Kamer Köylü Mustafa. ( Tevfik Uğraşanın ve Mehmet Gezer’in sülalesi.)
 • Tekavüt Ali Ağa.————
 • Hacı Süleyman oğlu Ali.———-
 • Şaban Murat.————-
 • Eskici Kerim Ağa.————-
 • Kahveci Kara Ali. (Fatma otun ve Hoca Ahmet varisi Levent Arda dolaylı ortak.)
 • Küçük Recep.( Hamam önünden Meşhur Küçük Ağanın-Mustafa-babası. Oğul Mehmet küçükten gelme tüm torunlar Ankara Maltepe’de mukim.
 • Tenekeci Ahmet.(Sıhhiyeci Ömer Efendinin kızı Gülsüm ve Melehat’ın sülalesi ve.Tenekeci İskenderin varsa kardeşleri ile tüm torunları.)
 • Kerim Hoca. ( Bilinen: Bahçıvan Mehmet’in evinin ilk sahibi.)
 • Hacı İbiş oğlu Mehmet. ———–
 • Mehmet kızı Rukiye.————–
 • Köse İsmail. (Aydın,Nurten, ve Necat Köse’nın taifesi.)
 • Recep onbaşı.————-
 • Veli oğlu Recep.————–
 • Mutiş bekir.( Kara Bilal’in Selahattin, Erdoğan ve Bekir Bağcının sülalesi.)
 • Memiş recep.—————
 • Ali oğlu Mustafa.———–
 • Süleyman oğlu Emin.(Coğunluğu Alibey Köy ve Silivri’de oturan, Altın tepe küçük yalıda muhkim Rahmi’ye Kaya’nın sülalesi.)
 • Ahmet oğlu Aşık Hasan Onbaşı.————
 • Recep oğlu Ahmet.————-
 • Türlü Hüseyin.—————
 • Yusuf Hoca. ( LemanErdem ve Orman bakanlığı genel müdürü Arif Sanver’in taifesi.
 • Kara ali ( İzmir mektupçuda emekli öğretmen Aliye Ayhan Dalgıç evlatlığı, tek mirasçı.)
 • Kör Mehmet ali.(Çatalca Dörtyol’da muhkem Çahman-lar mirasçıdır.)
 • Fatma Hatun.(Ayakkabıcı Şevket’in devamı.)
 • ( İnceğiz ve civar köylerde oturan en kalabalık sülale. 300 torun söz konusu. Mirası ortada kalmıştır.)
 • Süleyman oğlu Molla Osman.———–
 • Topal Hüseyin.(Oğlu Sarıyerli ölü Şerif Artanın kızı Zeynep Petek Karabük nüfusunda ve Maltepeli Hüsnü Necat varis.)
 • Hacı Ahmet efendi.————
 • Kart İbrahim.————-
 • Mandacı Ali. (Başkan Cem Kara’nın büyük- büyük dedesi.)-Otobüsçü Mandacı Ali ile karıştırılmamalı!-

 

Manisa’dan Bulgar’la çatışmaya gelmiş Manisalı gençler var. Arazi dağıtımından anlıyoruz. Balkan Harbi patlayıp Bulgar çatalca’yı işgal edince çizgiyle belirtilen yok hükmündeki kişiler arta Anadolu’ya ve Ege taraflarına göç etmiştir. Kaleiçi mezarlık üstünden başlayan ve Elbasan Mezarlığına dayanan orman ve mera vasıflı tapulu hisseli arazilerden anlaşıldığına göre 93 harbinde Çatalca göç yatağı imiş. Parçalı olarak Izadıl’dan çok insan gelmiş. Hayvancılık için verilen parselasyonu mümkün olmayan dağlar meceddeden ve meccanen dağıtılmış. Rantiyecilerin(Dincilerin) göz koydukları son kalan 1600 dönüm yerde devam eden savaşı yerli halk kaybetmek üzeredir.

————–

93 Harbinde nüfus 60 binden 5 bine düşmüştür. Gidenlerin yüzde doksanı geri dönmemiştir. Yüzlerce atik defter kayıtları elimizde mevcuttur.

 

 

…….         …………     Topçu Baba.      ……         ………

 

 

 

 

Share
560 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

3+1 = ?

Google Analytics Yandex Merica